Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Zaplecze techniczne

CZEŚĆ WYPOSAŻENIA ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA I RECYKLINGU TWORZYW
ZOSTAŁA ZAKUPIONA W RAMACH MODERNIZACJI "LABORATORIUM PROJEKTOWANIA
I WYKONANIA NOWOCZESNYCH NARZĘDZI DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW"
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ NA WYDZIALE INŻYNIERII MECHANICZNEJ UTP W BYDGOSZCZY
II ETAPU REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
 
 
 

Wtryskarka hybrydowa ENGEL e-victory 310/110 wyposażona w robota ENGEL Viper 6

Wtryskarka laboratoryjna Battenfeld 350 PLUS

System PRIAMUS do kontroli i monitorowania procesu wtryskiwania

Modułowa forma wtryskowa

Forma wtryskowa

Linia wytłaczarska do wytwarzania granulatów

Wytłaczarko-rozdmuchiwarka firmy Battenfeld

Urządzenie do szybkiego prototypowania Dimension Elite 3D Printer

Komora klimatyczna Binder KMF 115

Plastometr Aflow firmy Zwick/Roell

Plastometr Reo 100 firmy Hydrapress

Statyczna maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z030

Młot wahadłowy do badania udarności Zwick/Roell HIT 50

Automatyczna nacinarka do karbów Zwick/Roell ZNO 2010

Twardościomierz Zwick/Roell 3106

Zestaw twardościomierzy Shore’a Zwick/Roell

Skaner optyczny 3D ATOS II Triple Scan firmy GOM

Przenośny Grubościomierz Panametrics-NDT Magna-Mike 8500 firmy Olympus

Stanowiska do optycznej analizy obrazu

Wagosuszarka RADWAG MAC 110

Mikrotom rotacyjny firmy OPTA-Tech

Stanowisko do wyznaczania potencjału gazowego poroforów

Stanowisko do badania rozciągania folii i płyt w procesach formowania próżniowego

Stanowisko do ręcznego spawania tworzyw polimerowych

Aparat do pomiaru temperatury mięknienia tworzyw metodą Vicata

Stanowisko do badań modelowych procesu cięcia i rozdrabniania

Program VARIAMOS do optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych

Program CADMOULD 3D-F ver. 5 do symulacji procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych

Oprogramowanie ANSYS Polyflow do symulacji procesu wytłaczania i wytłaczania z rozdmuchiwaniem

Program dydaktyczny VirtMold stosowany do symulacji pracy wtryskarek ENGEL

Oprogramowanie NX CAD/CAM

Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Kontakt

Zakład Inżynierii Materiąłowej
i Przetwórstwa Tworzyw
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)
email: marek.bieliński@utp.edu.pl
tel: 52 340-82-31