Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Kontakt

Zakład Przetwórstwa
i Recyklingu Tworzyw
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)
email: dariusz.sykutera@utp.edu.pl
tel: 52 340-82-24