Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

System PRIAMUS do kontroli i monitorowania procesu wtryskiwania

System umożliwia:

  • pomiar temperatury i ciśnienia w gnieździe formy
  • monitorowanie i kontrole procesu wtryskiwania w czasie rzeczywistym
  • autoamtyczne przełączanie z wtrysku na docisk
  • automatyczn sterowanie pracą systemu gorącokanałowego

Kontakt

Zakład Przetwórstwa
i Recyklingu Tworzyw
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)
email: dariusz.sykutera@utp.edu.pl
tel: 52 340-82-24