Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Przenośny Grubościomierz Panametrics-NDT Magna-Mike 8500 firmy Olympus

  • technika pomiaru urządzenia oparta na metodzie magnetycznej
  • dokładność pomiaru: +/-1% niezależnie od kształtu i właściwości badanego materiału
  • rozdzielczość 0,01mm lub 0,001mm
  • możliwość wykonywania nawet do 16 pomiarów na sekundę

Kontakt

Zakład Inżynierii Materiąłowej
i Przetwórstwa Tworzyw
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)
email: marek.bieliński@utp.edu.pl
tel: 52 340-82-31