Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Program CADMOULD 3D-F ver. 5 do symulacji procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych

Oprogramowanie umozliwia między innymi:

 • import geometri 3D z systemów CAD jako plik w formacie STL,
 • automatyczny podział modelu na elementy skończone z możliwością lokalnego zagęszczania siatki,
 • dopasowanie modelu do układu współrzędnych maszyny wtryskowej (oś zamknięcia formy),
 • własna bogata baza materiałowa oparta o standard CAMPUS,
 • możliwość definiowania pojedyńczych punktów wtrysku lub budowy układu wtryskowego,
 • własny interfejs projektowania układów wtryskowych - niezależnych od modelu CAD
 • sterowanie procesem wtrysku jako natężenie przepływu tworzywa lub ciśnienia
 • możliwość definiowania dowolnej charakterystyki wtrysku (zmienne w czasie)
 • optymalizacja punktów wtrysku
 • sterowanie procesem docisku za pomocą ciśnienia wartości resztkowej procesu wtrysku lub bezwzględnej,
 • możliwość definiowania dowolnej charakterystyki docisku (zmienne w czasie)
 • definiowanie dodatkowych parametrów dotyczących chłodzenia wypraski w formie oraz poza nią
 • własny interfejs projektowania układów chłodzenia - szybkie i proste definiowanie układów chłodzenia z wykorzystaniem dostępnej biblioteki kanałów (wiercone, zaginane, wężowe, specjalne),
 • własna baza materiałowa dla wyboru medium chłodzącego z możliwością jej rozbudowy,
 • analiza termostatyczna ścianek formy uwzględniająca pełny cykl pracy formy,

Kontakt

Zakład Inżynierii Materiąłowej
i Przetwórstwa Tworzyw
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)
email: marek.bieliński@utp.edu.pl
tel: 52 340-82-31