Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Oferta dla przemysłu

 

OBSZAR WSPÓŁPRACY

 1. Realizacja projektów finansowanych w części lub w całości ze źródeł zewnętrzych
 2. Opracowywanie nowych technologii i produktów
 3. Współpraca w zakresie wdrożeń wyników badań do praktyki przemysłowej
 4. Wystawianie opinii o innowacyjności i opinii powdrożeniowych
 5. Realizacja studiów podyplomowych z przetwórstwa tworzyw termoplastycznych
 6. Realizacja usług badawczych:
 • Wykonywanie modeli metodą szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) w technologii FDM (Fused Deposition Modeling)
 • Projektowanie i konstruowanie narzędzi przetwórczych oraz maszyn do precyzyjnego rozdrabniania tworzyw
 • Testowanie nowych form wtryskowych
 • Optymalizacja procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych
 • Badania symulacyjne procesu wtryskiwania, wytłaczania i wytłaczania z rozdmuchiwaniem
 • Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem opakowań z tworzyw polimerowych
 • Przetwórstwo tworzyw z jednoczesnym porowaniem
 • Wyznaczanie charakterystyk przetwórczych materiałów sypkich
 • Mieszanie w stanie sypkim składników tworzyw kompozytowych
 • Dozowanie wolumetryczne i grawimetryczne materiałów polimerowych
 • Wytwarzanie w małej skali koncentratów barwiących, porotwórczych i czynników modyfikujących
 • Modelowanie i badania rozciągania folii i płyt w procesach formowania prózniowego 
 • Precyzyjne rozdrabnianie tworzyw termoplastycznych i elastomerowych
 • Analiza cech granulometrycznych recyklatów przy wykorzystaniu komputerowej analizy obrazu
 • Recykling materiałowy materiałów polimerowych, także wytworów o strukturze porowatej
 • Badania eksploatacyjne maszyn w przetwórstwie tworzyw, także z wykorzystaniem termowizji
 • Malowanie tworzyw polimerowych powłokami lakierniczymi
 • Badania połączeń adhezyjnych obciążonych statycznie i dynamicznie
 • Oznaczanie masowego (MFR) i objętościowego (MVR) wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych z normami ISO 1133 oraz ASTM D 1238
 • Oznaczanie właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych przy statycznym rozciąganiu zgodnie z normą ISO 527
 • Oznaczanie właściwości tworzyw polimerowych przy ściskaniu zgodnie z norma ISO 604
 • Oznaczanie właściwości tworzyw polimerowych przy 3-punktowym zginaniu zgodnie z normą ISO 178
 • Oznaczanie udarności tworzyw polimerowych metodami Charpy (ISO 179, ASTM D 6110, DIN 5015), Izoda (ISO 180, ASTM D 256 i ASMT 4812), Dynstat (DIN 53435) oraz wytrzymałości na udarowe rozciąganie (ISO 8256, ASTM D 1822)
 • Oznaczanie twardości metodą wciskania kulki zgodnie z normą ISO 2039-1
 • Oznaczanie twardości tworzyw polimerowych i gumy metodą Shore’a w skali A, C, D i 00
 • Oznaczanie wilgotności granulatów tworzyw polimerowych
 • Oznaczanie grubości ścianek detali wykonanych z tworzyw polimerowych metoda magnetyczną
 • Wymiarowanie dowolnych przekroi i cech geometrycznych przy użyciu skanera optycznego 3D
 • Porównywanie detali z ich modelem konstrukcyjnym CAD
 • Kontrola eksploatacji, weryfikacja obróbki i reprodukcja narzędzi

Plastomer Aflow firmy Zwick/Roell oraz skaner optyczny 3D Atos TripleScan firmy GOM będące na wyposażeniu ZPiRT

 1. Realizacja szkoleń, kursów i warsztatów realizowanych przez pracowników Zakładu o tematyce:
 • konstrukcja narzędzi do przetwórstwa tworzyw
 • numeryczne metody wspomagania projektowania procesu wtryskiwania i wytłaczania
 • modyfikacja tworzyw polimerowych
 • przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • optymalizacja procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych
 • efektywność zarządzania zasobami energetycznymi w maszynach i urządzeniach do przetwórstwa tworzyw polimerowych
 • ocena właściwości tworzyw polimerowych
 • recykling materiałów polimerowych

Dr inż. Dariusz Sykutera - Kierownik ZPiRT podczas jednego z 18 szkoleń zrealizowanych w ramach projektu:
"Bydgoski Klaster Przemysłowy z Innowacją za pan brat". W szkoleniach wzięlo udział 100 pracowników
przedsiębiorstw zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym.
 
 1. Organizacja seminariów wspólnie z wiodącymi producentami: materiałów polimerowych, maszyn i narzędzi przetwórczych. Lista do tej pory zrealizowanych semianriów:
 • "Optymalizacja procesu kontroli jakości przy zastosowaniu nowoczesnych systemów pomiarowych" - seminarium zorganizowane we współpracy z firmą Oberon 3D oraz Bydgoskim Klastrem Przemysłowym (czerwiec 2014)
 • "Wspomaganie Projektowania i Wytwarzania Form i Tłoczników - NX Mold Wizard i NX Die Wizard"  - seminarium zorganizowane we współpracy z firmą CAMdivision oraz Bydgoskim Klastrem Przemysłowym (marzec 2013)
 • sympozjum z firmą Bogner Edelstahl Polska (styczeń 2012)
 • z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym z udziałem firm: HRSflow, HASCO, KONEK PSN, WADIMPLAST,  A.Marciniak OT. Sp. z o.o., MOLD-MASTERS (wrzesień 2011)
 • z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym oraz firmami Schmolz Bickenbach, TENA-CO, Agie-Charmilles (marzec 2011)
 • z firmą KONEK PSN (marzec 2011)
 • z firmą AKSON (październik 2010)
 • z firmą ITA (wrzesień 2010)
 • z firmą Zeiss (marzec 2010)
 • z firmą Wadim Plast (wrzesień 2009)
 • z firmami narzędziowymi z Czech (czerwiec 2007)
 • z firmą Mankiewicz z Hamburga (październik 2006)
 • z firmą ENGEL (wrzesień 2006)
 • z firmami Lifocolor i Clariant (listopad 2005)
 • z firmą Negri Bossi (czerwiec 2005)
 • z firmą Narzędzia Skrawające Tools (kwiecień 2005)
 • z firmą HASCO (styczeń 2005)
 • z firmą Mankiewicz z Hamburga (grudzień 2004)
 • z firmą Buderus i Balzers (kwiecień 2004)
 • ze Związkiem Narzędziowców Regionu Bydgoskiego (luty 2004)

Seminarium  NX Mold & Die Design w marcu 2013 zgromadzilo kilkudziecięciu konstruktorów form wtryskowych

 

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MOŻLIWOŚCIAMI FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTOREM B+R PRZEZ:
 
 
 

Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Kontakt

Zakład Inżynierii Materiąłowej
i Przetwórstwa Tworzyw
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)
email: marek.bieliński@utp.edu.pl
tel: 52 340-82-31