Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Kontakt

KIEROWNIK ZAKŁADU - dr hab. inż. Dariusz Sykutera, prof. nadzw. UTP
email: dariusz.sykutera@utp.edu.pl
tel. 52 340-82-24

 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Technik Wytwarzania

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA I RECYKLINGU TWORZYW

ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)

Kontakt

Zakład Przetwórstwa
i Recyklingu Tworzyw
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)
email: dariusz.sykutera@utp.edu.pl
tel: 52 340-82-24