Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Kontakt

KIEROWNIK ZAKŁADU - prof. dr hab. inż. Marek Bieliński
email: marek.bielinski@utp.edu.pl
tel. 52 340-82-31

 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Technik Wytwarzania

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I PRZETWÓRSTWA TWORZYW

ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)

Kontakt

Zakład Inżynierii Materiąłowej
i Przetwórstwa Tworzyw
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)
email: marek.bieliński@utp.edu.pl
tel: 52 340-82-31