Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

KIERUNEK SUDIÓW - MECHANICZNA INŻYNIERIA TWORZYW

 
 

 

FORMA I RODZAJ: studia stacjonarne I-ego stopnia (inżynierskie)

PROFIL STUDIÓW:

 • Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna na co dzień współpracująca z przemysłem,
 • Nowoczesne laboratorium,
 • Możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem wyrobów z tworzyw oraz z konstrukcją form wtryskowych,
 • Możliwość poznania technologii stosowanych w przetwórstwie tworzyw,
 • Wizyty w firmach z branży przetwórstwa tworzyw polimerowych odbywające się czasie toku studiów,
 • Możliwość odbycia praktyk i staży w innowacyjnych przedsiębiorstwach w kraju i za granicą,
 • Możliwość poszerzania zainteresowań w Kole Naukowym TECH-PLAST,
 • Możliwość wyjazdów na największe targi przetwórstwa tworzyw sztucznych  i gumy odbywające się w kraju i za granicą,
 • Możliwość udziału w procesie projektowania nowych produktow i usług w ramach współpracy z Pracownią Szybkiego Prototypowania - "SHOPA" - Design Thinking Workspace

   

       Laboratorium Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw; w tle drukarka 3D oraz wtryskarka

 

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

 • Tworzywa polimerowe
 • CAD/CAM w projektowaniu narzędzi

Studenci Mechanicznej Inżynierii Tworzyw oraz studenci Specjalności Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych wraz pracownikami Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw przy stosiku UTP i Bydgoskiego Klastra Przemyslowego podczas Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2014
 

KARIERA PO STUDIACH:

Zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów posiadających wiedzę z zakresu przetwórstwa tworzyw i konstrukcji form wtryskowych.

 

- Bydgoszcz

  ok 180 firm produkujących wyroby z tworzyw oraz ok 30 narzędziowni

- Kujawsko-pomorskie

 ok 850 firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw i ok 50 narzędziowni; 9,1% osób zatrudnionych w 2012 roku w przemyśle pracowało w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

- Polska

 ok 13,5 tys. zakładów zajmujacych się szerokorozumianym przetwórstwem tworzyw

Wiedza i umiejetności zdobyte podczas studiów umożliwią uzyskanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach działajacych w intensywnie rozwijajacej się w regionie branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych (m. in. AKSON, EKO-PLAST, FADO, GRAFORM, HANPLAST, HEINZ PLASTICS, MIKO PAC,  POL-ELEKTRA, PLASTICA, OKT, ZELAN). Absolwenci będą przygodowani do podjęcia pracy na stanowisku m.in. kontruktora, technologa, lidera produktu lub pracownika działu kontroli jakości.

 

 

 
 
STUDIA NA KIERUNKU MECHANICZNA INŻYNIERIA TWORZYW PROWADZONE SĄ
PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ UTP W BYDGOSZCZY
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
 
Rejestracja internetowa kandydatów

Kontakt

Zakład Inżynierii Materiąłowej
i Przetwórstwa Tworzyw
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)
email: marek.bieliński@utp.edu.pl
tel: 52 340-82-31