Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Działalność badawcza

TEMATYKA NAUKOWO-BADAWCZA

 • projektowanie wyrobów z tworzyw polimerowych
 • konstrukcja narzędzi do przetwórstwa tworzyw z komputerowym wspomaganiem procesu projektowania,
 • przetwórstwo i recykling tworzyw polimerowych,
 • modyfikacja właściwości przetwórczych i użytkowych tworzyw,
 • porowanie tworzyw polimerowych
 • barwienie tworzyw polimerowych
 • procesy pomocnicze w przetwórstwie tworzyw.

ZREALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE I WDROŻENIOWE

 • Badania nowego sposobu rozdrabniania tworzyw w kierunku zmniejszenia energochłonności - projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik projektu - dr hab. inż. Joachim Zimniak, prof. nadzw. UTP, czas trwania projektu - 2011-2014)
 • Badania środowiskowej korozji naprężeniowej tworzyw polimerowych stosowanych do produkcji nakretek (Voucher badawczy dla firmy AKSON, kierownik projektu - mgr inż. Piotr Czyżewski, czas trwania projektu - 2012-2013)
 • Badania procesu rozdrabniania i podatności na recykling materiałowy porowatych tworzyw termoplastycznych - projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik projektu - dr inż. Dariusz Sykutera, czas trwania projektu - 2009-2012)

AKTUALNIE REALIZOWANE PRACE DOKTORSKIE

 • mgr inż. Piotr Czyżewski - Badania przebiegu oraz efektów wtryskiwania nakrętek poliolefinowych (promotor - prof. dr hab. inż. Marek Bieliński)
 •  
UDZIAŁ PRACOWNIKÓW ZPIRT W REALIZACJI INTERDYSCYPLINARYNYCH PROJEKTÓW
W RAMACH "SHOPA DESIGN THINKING WORKSPACE"
 
 • dr inż. Dariusz Sykutera - Usprawnienie procesu ładowania telefonu za pomocą nowego gniazda, tak aby nie było konieczności noszenia ładowarki (projekt realizowany dla firmy Passio Sp. z o.o.) - 2014
 • mgr inż. Piotr Czyżewski - Poprawa doświadczenia przechowywania i analizowania moczu (projekt realizowany dla firmy Gobzin Sp. z o.o.) - 2014
 • mgr inż. Artur Kościuszko - Poprawa doświadczenia koncepcji przedmuchiwania trabek słuchowych w przebiegu terapii schorzeń lub stanów przebiegajacych z ujemnym cisnieniem w uchu środkowym 9projekt realizowany dla firmy Anwipharma Sp. z o.o.) - 2014

   

Kontakt

Zakład Inżynierii Materiąłowej
i Przetwórstwa Tworzyw
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
(Budynek 3.2)
email: marek.bieliński@utp.edu.pl
tel: 52 340-82-31